CyBe Construction's First 3D Concrete villa in Florida — CyBe Construction Skip to main content

CyBe Construction’s First 3D Concrete villa in Florida

21-03-2023
| Press release | 3 min.
Dutch version below

CyBe Construction’s 3D Concrete Printing Technology Revolutionizes Homebuilding

Dutch company CyBe Construction has achieved a groundbreaking milestone in homebuilding. This month they are going to print their first 3D concrete villa in Florida. With their mobile printing technology, the company is going to build the villa on-site in just 12 days, significantly reducing both construction time and costs.

Founded in 2013, CyBe Construction brings a decade of knowledge and experience from worldwide 3D concrete printing projects. CyBe’s North American branch will support the company’s growth in the coming years.

CyBe Florida LLC: New Branch for US Expansion

In early 2023, CyBe Construction opened their newest branch, CyBe Florida LLC, in the US. This expansion is a testament to the company’s continued growth and commitment to making their innovative building technology accessible to homeowners across the country. CyBe Florida LLC will offer a range of building services, including 3D concrete printing and bespoke design solutions.

Berry Hendriks, founder and CEO of CyBe Construction, says, “This is the first step of concurring the U.S. market with our technology, we are specifically focused on the country’s sustainable housing market. There, we see a strong demand for affordable (rental) housing, which seems to have only increased during Covid-19, heightened by the effects of climate changes.”

Collaboration with LLG Architecture and James Light

CyBe Florida LLC has collaborated with LLG Architecture and James Light, a seasoned industry leader, to bring cutting-edge design solutions and 3D printing technology to the Florida market. The partnership combines the technical and the construction industry expertise of CyBe Construction with the design skills of LLG Architecture and the building and market experience of James Light, resulting in unparalleled value for the customer.

3d concrete printed wall in Florida - CyBe Construction

Benefits of 3D Printing in Construction

3D printing technology is revolutionizing the construction industry, and CyBe Construction is at the forefront of this movement. The benefits of 3D printing in construction include reduced material waste, enhanced efficiency, and faster construction times. CyBe Construction’s 3D printing technology also produces precise measurements and eliminates human errors that can occur with traditional construction methods.

CyBe Construction: Building More Sustainable, Eco-Friendly Homes

CyBe Construction’s 3D printing technology also reduces the carbon footprint of construction by up to 30%, making it a crucial step in building more sustainable and eco-friendly homes. With their cutting-edge technology, the company is creating homes that are not only beautiful and functional but also environmentally friendly and sustainable.

Experience the Future of Homebuilding with CyBe Construction

In conclusion, CyBe Construction’s innovative 3D printing technology is revolutionizing the construction industry, creating homes that are tailored to the specific needs of the occupants, environmentally friendly, and sustainable. With their expansion into the US and the successful printing of their first 3D concrete villa in Florida, CyBe Construction is poised to become a leader in the homebuilding market together with their partners in America.

Experience the future of homebuilding with CyBe Construction and be part of the movement that is shaping the future of construction.

3d printer in Florida - CyBe Construction

Download Media kit

Download here

Images and renders may be freely used by the media

Nederlandse versie

CyBe Construction’s eerste 3D betonnen villa in Florida

Het Nederlandse bedrijf CyBe Construction heeft een baanbrekende mijlpaal bereikt in de woningbouw. In maart gaan ze hun eerste 3D betonnen villa in Florida printen. Met hun mobiele printtechnologie bouwt het bedrijf de villa ter plaatse in slechts 12 dagen, waardoor zowel de bouwtijd als de kosten aanzienlijk worden verminderd. Opgericht in 2013 brengt CyBe Construction een decennium aan kennis en ervaring mee van wereldwijde 3D betonprintprojecten. De Noord-Amerikaanse tak van CyBe zal het bedrijf in de komende jaren ondersteunen.

CyBe Florida LLC: Een nieuwe organisatie voor het uitbreiden van de activiteiten in Amerika

Begin 2023 opende CyBe Construction hun nieuwste tak, CyBe Florida LLC, in de VS. Deze uitbreiding is een getuigenis van de voortdurende groei van het bedrijf en hun inzet om hun innovatieve bouwtechnologie toegankelijk te maken voor huiseigenaren in het hele land. CyBe Florida LLC biedt een reeks bouwdiensten aan, waaronder 3D betonprinten en op maat gemaakte ontwerpoplossingen.

Berry Hendriks, oprichter en CEO van CyBe Construction, zegt: “Dit is de eerste stap om de Amerikaanse markt te veroveren met onze technologie. We richten ons specifiek op de duurzame huisvestingsmarkt van het land. Daar zien we een sterke vraag naar betaalbare (huur)woningen, die lijkt te zijn toegenomen tijdens Covid-19, versterkt door de effecten van klimaatverandering.”

Samenwerking met LLG Architecture en James Light

CyBe Florida LLC heeft samengewerkt met LLG Architecture en James Light, een doorgewinterde aannemer in de industrie, om geavanceerde ontwerp oplossingen en 3D-printtechnologie naar de markt in Florida te brengen. De samenwerking combineert de technische en bouwkundige expertise van CyBe Construction met de ontwerp kwaliteiten van LLG Architecture en de bouw- en marktervaring van James Light, wat resulteert in ongeëvenaarde waarde voor de klant.

Voordelen van 3D-printen in de bouw

3D-printtechnologie revolutionaliseerd de bouwsector en CyBe Construction staat aan de top van deze beweging. De voordelen van 3D-printen in de bouw zijn onder andere verminderd materiaal afval, verbeterde efficiëntie en snellere bouwtijden. CyBe Construction’s 3D-printtechnologie produceert ook nauwkeurige metingen en elimineert menselijke fouten die kunnen optreden bij traditionele bouwmethoden.

CyBe Construction: Bouwen van duurzamere, milieuvriendelijke huizen

De 3D-printtechnologie van CyBe Construction vermindert de CO2-uitstoot van bouwactiviteiten tot wel 30%, wat een cruciale stap is in het bouwen van meer duurzame en milieuvriendelijke huizen. Met hun geavanceerde technologie creëert het bedrijf huizen die niet alleen mooi en functioneel zijn, maar ook milieuvriendelijk en duurzaam.

Ervaar de toekomst van woningbouw met CyBe Construction

Tot slot, de innovatieve 3D-printtechnologie van CyBe Construction revolutioneert de bouwsector, waarbij huizen worden gemaakt die op maat zijn voor de specifieke behoeften van de bewoners, milieuvriendelijk en duurzaam zijn. Met hun uitbreiding naar de VS en de succesvolle bouw van hun eerste 3D-geprinte betonnen villa in Florida, staat CyBe Construction op het punt om een ​​leidende positie in de woningbouwmarkt te veroveren samen met hun partners in Amerika.

Ervaar de toekomst van woningbouw met CyBe Construction en word deel van de beweging die de toekomst van de bouw vormgeeft.