South Africa's first 3D printed building — CyBe Construction Skip to main content

Press Release – South Africa’s first 3D printed building

28-04-2023
| Press release
Dutch version below

South Africa has printed its first-ever 3D printed building!

First South African printed building

At the start of this year, the University of Johannesburg (UJ) made history by finishing South Africa’s first-ever 3D printed building. The project was a collaboration between UJ’s Department of Architecture and Design, and the Department of Science and Innovation (DSI). The building, which is a one-room structure, was completed in under eight hours using 3D printing technology on UJ’s Doornfontein campus. The process employed a CyBe Robot Crawler, which used a cement-based material to create the walls of the building layer by layer. The printer was operated by a team of experts, including outgoing UJ Vice-Chancellor and Principal Professor Tshilidzi Marwala, who ensured that the printing process was smooth and accurate. The experts were really impressed with the printer’s construction time, as it can produce buildings much faster than traditional construction methods. “This is among the last projects that will be rolled out during my tenure as Vice-Chancellor of this University, and it is one I am particularly excited about!”, said Prof. Marwala at the launch event at UJ’s Doornfontein Campus.

 

Quick and cheap production

Apart from the production speed of 3D concrete printing, the relatively low costs of the technique also had an impact on the university’s staff. Professor Jeffrey Mahachi, head of the Civil Engineering & The Built Environment School at UJ, was dazzled by how cheap it was to print the project. “The interesting thing is you can print a house in 8 hours, the quality is excellent, and the product is cost-effective,” Mahachi noted about the structure. In that statement he was more than right, as the entire house was built within the span of a day, much faster than traditional construction. Furthermore, the production speed and costs could very well improve in the future. Dr. Khululekani Ntakana, lecturer at UJ, correctly mentioned that the technology is still in its infant stages, and that research is still being conducted every day. It is uncertain what the future holds for 3D concrete printing, but with UJ joining the worldwide research on the construction technique, the future sure looks promising!

 

An improvement to South African construction

The completion of the 3D printed building is a significant milestone for the South African construction industry. It demonstrates that 3D printing technology can be used to build structures quickly and efficiently. As this innovative technology is so efficient, the UJ project is expected to pave the way for future developments in the construction industry. The use of 3D printing technology in construction could lead to faster construction times, reduced costs, and improved quality. Due to all these advantages, the technology has the potential to address the housing shortage in South Africa by providing affordable and sustainable housing solutions. As Dr Blade Nzimande said, the country currently faces a shortage of over 2.3 million houses. The backlog of affordable housing has been going on for over two decades, and local experts on the subject are excited that 3D printing technology could offer a possible solution to this problem.

 

Worldwide experience

As CyBe Construction is getting ready for its 10 year anniversary, its track record of worldwide projects has grown to look very promising. Since being founded in the legacy of Hendriks Construction, a 100-year-old industry leader, CyBe has had partners all around the world. Time after time, the company has proven to be able to offer faster, cheaper, and more sustainable construction solutions. The company’s collaboration with Johannesburg, therefore, marks a significant milestone for South Africa’s construction industry. The completion of the country’s first 3D printed building demonstrates the potential of 3D printing technology in providing quick, efficient, cost-effective, and high-quality building solutions. The use of this technology could help address the critical issue of housing shortage in the country, providing affordable and sustainable housing solutions. As CyBe’s CEO and founder, Berry Hendriks, and the company share a vision for an improved society, the company is happy to be able to lend a hand in solving this crisis. With the completion of the first 3D printed building and the ongoing research in the field, the future looks promising for the construction industry in South Africa.

Images and renders may be freely used by the media

Nederlandse versie

Zuid-Afrika voltooit eerste 3D-geprinte gebouw!

Eerste geprinte gebouw in Zuid-Afrika

Begin dit jaar schreef de Universiteit van Johannesburg (UJ) geschiedenis met de voltooiing van het allereerste 3D-geprinte gebouw in Zuid-Afrika. Het project was een samenwerking tussen UJ’s Department of Architecture and Design en het Department of Science and Innovation (DSI). Het gebouw op de campus van UJ in Doornfontein, bestaande uit één kamer, werd binnen acht uur voltooid met behulp van 3D-printtechnologie. Bij het proces is een CyBe Robot Crawler gebruikt, die de muren van het gebouw laag voor laag heeft gecreëerd met materiaal op basis van cement. De printer werd bediend door een team van deskundigen die ervoor zorgde dat het printproces soepel en nauwkeurig verliep, onder wie professor Tshilidzi Marwala, de vice-kanselier en directeur van de universiteit. De deskundigen waren erg onder de indruk van de snelheid van de printer, aangezien de printer veel sneller gebouwen kan neerzetten dan met traditionele bouwmethoden mogelijk zou zijn. “Dit is een van de laatste projecten die tijdens mijn termijn als vice-kanselier van deze universiteit zullen worden uitgevoerd, en het is er een waar ik bijzonder enthousiast over ben!”, zei prof. Marwala tijdens het lanceringsevenement op de Doornfontein Campus van UJ.

 

Snelle en goedkope productie

Naast de productiesnelheid van het 3D-betonprinten hebben ook de relatief lage kosten van de techniek een impact gemaakt op het personeel van de universiteit. Professor Jeffrey Mahachi, hoofd van de Civil Engineering & The Built Environment School aan de UJ, stond versteld over hoe goedkoop het was om het project te printen. “Het interessante is dat je een huis kunt printen in 8 uur, dat de kwaliteit uitstekend is en dat het product kosteneffectief is,” merkte Mahachi op. Met die uitspraak had hij meer dan gelijk, want het hele huis werd binnen een dag gebouwd, veel sneller dan binnen de traditionele bouw kan. Bovendien zullen de productiesnelheid en de kosten in de toekomst alleen nog maar verbeteren. Dr. Khululekani Ntakana, docent aan de UJ, merkte terecht op dat de technologie nog in de kinderschoenen staat en dat er nog dagelijks onderzoek wordt gedaan. Het is moeilijk om te zeggen wat de toekomst brengt voor 3D-betonprinten, maar nu de UJ zich aansluit bij het wereldwijde onderzoek naar deze bouwtechniek, ziet de toekomst er zeker veelbelovend uit!

 

Een verbetering voor de Zuid-Afrikaanse bouwsector

De voltooiing van het 3D-geprinte gebouw is een belangrijke mijlpaal voor de Zuid-Afrikaanse bouwsector. Het toont aan dat je met 3D-printtechnologie snel en efficiënt gebouwen neer kan zetten. Deze innovatieve technologie is zo efficiënt, dat het project van de universiteit naar verwachting een voorbeeld zal zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de bouwsector in Zuid-Afrika. Het gebruik van 3D-printtechnologie in de bouw kan leiden tot snellere bouwtijden, lagere kosten en een betere kwaliteit. Door al deze voordelen heeft de technologie de potentie om het woningtekort in Zuid-Afrika op te lossen door betaalbare en duurzame huisvestingsoplossingen te bieden. Zoals Dr. Blade Nzimande zei, kampt het land momenteel met een tekort van meer dan 2,3 miljoen huizen. Het tekort aan betaalbare woningen duurt al meer dan twee decennia, en lokale deskundigen op dit gebied zijn blij dat 3D-printtechnologie een mogelijke oplossing voor dit probleem kan bieden.

 

Wereldwijde ervaring

Nu dat CyBe Construction zich aan het klaarmaken is voor het 10-jarig bestaan, ziet het track record van wereldwijde projecten er veelbelovend uit. Sinds de oprichting in de voetsporen van Hendriks Construction, een 100 jaar oude marktleider in de bouw, werkt CyBe samen met partners over heel de wereld. Keer op keer heeft het bedrijf bewezen snellere, goedkopere en duurzamere bouwoplossingen aan te kunnen bieden. De samenwerking van het bedrijf met Johannesburg is daarom ook een belangrijke mijlpaal voor de Zuid-Afrikaanse bouwsector. De voltooiing van het eerste 3D-geprinte gebouw van het land is een bewijs dat 3D-printtechnologie mogelijkheden kan bieden om snelle, efficiënte, kosteneffectieve bouwoplossingen van hoge kwaliteit te leveren. Het gebruik van deze technologie kan helpen om het nijpende probleem van de woningnood in het land aan te pakken met oplossingen voor betaalbare en duurzame huizen. Aangezien de CEO en oprichter van CyBe, Berry Hendriks, en het bedrijf een visie delen voor een verbeterde samenleving, is het bedrijf blij een handje te kunnen helpen bij het oplossen van deze crisis. Met de voltooiing van het eerste 3D-geprinte gebouw en het lopende onderzoek op dit gebied ziet de toekomst er veelbelovend uit voor de bouwsector in Zuid-Afrika.