Cutting-Edge Construction in a Historic Town — CyBe Construction Skip to main content

Cutting-Edge Construction in a Historic Town

12-12-2023
| Press release
Las Casitas Round Top
Dutch version below

Cutting-Edge Construction in a Historic Town

Las Casitas Round Top

ROUND TOP, TEXAS – The historic town of Round Top welcomes cutting-edge, near-net-zero construction: Hive3D Builders 3D concrete printed the rental units ‘Las Casitas’. The project was built more cost-effectively and sustainably than would have been possible with conventional construction methods, showcasing 3D concrete printing’s promise in solving the affordable housing crisis.

 

Something Old, Something New

The newest addition to the historic town of Round Top, Texas, comes with a surprising twist. While the town consists of a collection of historic buildings, housing antique and vintage stores, the town’s latest buildings are quite the opposite of historic. Round Top’s newest houses, ‘Las Casitas,’ have been made with a new, cutting-edge construction method: additive manufacturing. Commonly known as 3D concrete printing, this innovative way of building uses robots to precisely place material to create a house, without the need for formwork. The print job was carried out by the Texas-based construction company Hive3D Builders for The Halles at Round Top, a well known event venue. They will be owned and managed by Starred Sky Development, which will collaborate with the additive manufacturing company on future projects. Hive3D Builders leverages 3D concrete printing in the pursuit of making construction more cost-effective and sustainable. Their latest project, Round Top’s Las Casitas, exemplifies the capabilities of 3D printing once again.

Las Casitas Round Top

Image: Las Casitas as seen from inside

 

Building the Future, Layer by Layer

To realize 3D printing Las Casitas, Hive3D Builders utilized CyBe Construction’s CyBe Robot Crawler: a portable 3D concrete printer that uses a robot arm for precise material placement. CyBe Construction has over 10 years of experience in developing additive manufacturing technology, with a focus on applying the technology for affordable and sustainable construction. By creating a building system around CyBe’s technology that prints many times faster and at a lower cost than other 3D construction printers, Hive3D Builders was able to build Las Casitas with improved cost-effectiveness, as well as durability. “We completed these houses at a cost to the client that was significantly less than it would have cost them to build similar structures using traditional methods,” noted Timothy Lankau, CEO of Hive3D Builders. The buildings are also constructed with 10-inch-thick concrete walls, making them more durable and energy-efficient than framed structures.

Las Casitas Round Top

Image: Las Casitas during the printing process

 

Short and Long Term Rental

The Las Casitas project consists of five small houses, built for short and long-term rental housing. The largest building is a two-bedroom, two-bathroom apartment, measuring an area of 800 square feet. The others, one-bedroom, one-bathroom apartments and studios, are between 500 and 600 square feet. These rental houses will give occupants the opportunity to experience the feel of living in a 3D printed home. A sought-after experience, as the first house already has its initial tenants. Rentals aren’t uncommon in the tourist town of Round Top, as the town serves as a venue for year-round events. Though having only 100 residents, the town has over 200 rentals listed on AirBnB only. Like most rental units in the tourist town, Hive3D Builders’ Las Casitas are located just outside the historic center.

 

The Future of Construction

Timothy Lankau believes that 3D concrete printing can offer a solution to the housing crisis in America. “With all of the ingenuity and resources we have, as a people, the fact that we can’t figure out a better way to build walls and roofs so that everyone has a nice house seems just baffling to me,” remarked Hive3D Builders’ CEO. Their most recent project in Round Top confirmed the opportunity of 3D concrete printing in tackling the affordable housing crisis. The construction of the buildings was more cost-effective than that of structures built with traditional construction methods, and more environmentally friendly as well. In addition to being durable, the homes were constructed with almost no carbon emissions. This was made possible by Hive3D Builders’ proprietary pozzolanic cement replacement, boasting a CO2 reduction of up to 93%, compared to traditional cement. By combining this excellent sustainability with cost-effectiveness, 3D concrete printing holds a promise in solving the affordable housing crisis, not only in the US but on a worldwide scale. By driving the change to additive manufacturing in the construction landscape, construction companies like Hive3D Builders and 3D print-tech-developers developers like CyBe Construction are advocating for more affordable and sustainable living for everyone.

Images and renders may be freely used by the media if properly references (Courtesy of Hive3D Builders)

Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Las Casitas Round Top
Nederlandse versie (Quotes zijn vrij vertaald uit het Engels)

Innoverende Bouwmethoden in een Historische Stad

Las Casitas Round Top

ROUND TOP, TEXAS – Het historische stadje Round Top verwelkomt innoverende, zo goed als CO2-neutrale bouw: Hive3D Builders 3D-betonprintte de huurappartementen ‘Las Casitas’. Het project werd meer kosteneffectief en duurzaam gebouwd dan ooit met conventionele bouwmethoden mogelijk zou zijn geweest. Het project demonstreert hoe veelbelovend 3D-betonprinten is voor het oplossen van de betaalbare woningcrisis.

 

Oud, en Nieuw

De nieuwste aanwinst van het historische stadje Round Top, Texas, heeft een bijzondere twist. Waar het stadje bestaat uit een reeks historische gebouwen waarin zich antiek- en vintagewinkels bevinden, zijn de nieuwste gebouwen van het stadje juist het tegenovergestelde van historisch. De nieuwste huizen van Round Top, ‘Las Casitas’, zijn namelijk gemaakt met een nieuwe, geavanceerde bouwmethode: 3D betonprinten. Deze innovatieve manier van bouwen maakt gebruik van robots om het materiaal op nauwkeurige wijze te plaatsen en zo een huis te maken. De print werd uitgevoerd door het in Texas gevestigde bouwbedrijf Hive3D Builders voor The Halles, een bekende evenementenlocatie. De gebouwen worden beheerd door Starred Sky Development, dat voor toekomstige projecten zal samenwerken met het 3D betonprintbedrijf. Hive3D Builders gebruikt 3D betonprinten om goedkoper en duurzamer te kunnen bouwen. Hun laatste project, Las Casitas in Round Top, is een goed voorbeeld van de mogelijkheden van 3D-printen.

Las Casitas Round Top

Afbeelding: Las Casitas van binnenuit gezien

 

Laagje voor Laagje aan de Toekomst Bouwen

Voor het 3D printen van Las Casitas gebruikte Hive3D Builders de CyBe Robot Crawler van CyBe Construction: een mobiele 3D betonprinter die gebruik maakt van een robotarm voor het exacte plaatsen van materiaal. Door het ontwikkelen van een bouwsysteem op basis van CyBe’s technologie, was Hive3D Builders in staat om Las Casitas zowel goedkoper als duurzamer te bouwen. “We hebben deze huizen opgeleverd tegen een aanzienlijk lagere kostprijs dan met traditionele bouw mogelijk zou zijn”, aldus Timothy Lankau, CEO van Hive3D Builders. Daarnaast zijn de huizen gebouwd met 25 cm dikke betonnen muren, waardoor ze duurzamer en energiezuiniger zijn dan constructies op basis van een geraamte.

Las Casitas Round Top

Afbeelding: Las Casitas tijdens het printproces

 

Korte en Lange Termijn Verhuur

Las Casitas bestaat uit vijf kleine huizen, bedoeld om voor korte of langere tijd te verhuren. Het grootste gebouw is een appartement met twee slaapkamers en twee badkamers en heeft een oppervlakte van 75 vierkante meter. De andere, studio’s en appartementen met één slaapkamer en één badkamer, zijn tussen de 45 en 55 vierkante meter groot. De huurwoningen geven huurders de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om in een 3D-geprint huis te leven. Een gewilde ervaring, want de huurders zijn inmiddels al ingetrokken. Huurwoningen zijn niet ongewoon in het toeristische stadje Round Top. Het stadje fungeert namelijk het hele jaar door als locatie voor evenementen. Hoewel het slechts 100 inwoners telt, staan er meer dan 200 accommodaties op AirBnB in Round Top. Net als de meeste andere huuraccommodaties in het toeristische stadje, liggen Las Casitas van Hive3D Builders net buiten het historische centrum.

 

De Toekomst van de Bouw

Timothy Lankau gelooft dat 3D betonprinten een oplossing kan bieden voor de huizencrisis in Amerika. “Met alle vindingrijkheid en middelen die we hebben, vind ik het onbegrijpelijk dat we geen betere manier kunnen vinden om muren en daken te bouwen zodat iedereen een mooi huis heeft,” aldus de CEO van Hive3D Builders. Hun meest recente project in Round Top bevestigde de mogelijkheden van 3D betonprinten om de betaalbare huisvestingscrisis aan te pakken. De bouw van de huizen was goedkoper dan die van gebouwen die met traditionele constructiemethoden werden gebouwd, en ook nog eens milieuvriendelijker. En niet alleen de huizen zelf zijn duurzaam; er werd daarbij ook gebouwd met bijna geen koolstofuitstoot. Dit is mogelijk door het door Hive3D Builders ontwikkelde puzzolaancementmateriaal, wat een CO2-reductie tot 93% oplevert in vergelijking met normaal cement. Door deze uitstekende duurzaamheid te combineren met kosteneffectiviteit biedt 3D betonprinten een veelbelovende oplossing voor de betaalbare huizencrisis, niet alleen in de VS maar wereldwijd. Door de overstap naar deze bouwmethode te stimuleren, zetten bouwbedrijven zoals Hive3D Builders en ontwikkelaars van 3D-printtechnologie zoals CyBe Construction zich in voor betaalbaarder en duurzamer wonen voor iedereen.