Structural Engineer — CyBe Construction Skip to main content
NOW HIRING

Structural Engineer

English description

Vacancy Structural engineer

We are looking for qualified structural engineers that like to work in 3Dconcrete printing during the Design and Engineering phases of the construction process. This includes creating integral designs, set structural principles, making structural calculations, develop and run testings and create structural prototypes, improve tech and ensure compliance with construction and safety codes.

 

Within this area 3DCP and parametric design are scaling up, therefore structural design and construction material experience are required to create safe, sustainable, and economically viable structures.

 

As a Structural Engineer, you are responsible for carrying out the duties within the D&E team which include transdisciplinary tasks and responsibilities on design, research, prototyping, engineering, documentation, estimating, and process improvement. You will report directly to the team captain and collaborate with other Architects, Structural engineers, and project managers on Construction and R&D projects. This is an excellent opportunity to join a friendly work environment with a team that is dedicated and passionate to redefine construction with innovative in-house developed construction methods!

Nederlandse beschrijving

Vacature Structural Engineer

Wij zijn op zoek naar architecten en/of construction engineers die zich interesseren voor 3D-betonprinting tijdens de Design en Engineering fases van het bouwproces. Dit omvat het maken van integrale ontwerpen, het vaststellen van constructieve uitgangspunten, het maken van berekeningen, ontwikkelen en uitvoeren van testen en het maken van constructieve prototypes, verbeteren van de techniek en het waarborgen van de naleving van bouw- en veiligheidsvoorschriften.

 

3DCP en parametrisch ontwerpen is nu in opkomst, en daarom is constructief ontwerp en ervaring met constructiematerialen een vereiste om veilige, duurzame en economisch haalbare constructies te creëren. 

 

Als Structural engineer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken binnen het D&E team, waaronder transdisciplinaire taken en verantwoordelijkheden op het gebied van ontwerp, onderzoek, prototyping, engineering, documentatie, calculatie en procesverbetering. Je rapporteert rechtstreeks aan de teamcaptain en werkt samen met andere architecten, bouwkundig ingenieurs en projectmanagers aan bouw- en R&D-projecten. Dit is een uitstekende kans om deel uit te maken van een vriendelijke werkomgeving met een team dat toegewijd en gepassioneerd is om de bouw te herdefiniëren met innovatieve in-house ontwikkelde constructiemethoden! 

English

Your responsibilities: 

 • Use and make specialized software tools to create models, calculations, and drawings of structural elements and products (Steel, Concrete, and Wood);
 • Research new materials and methods of development;
 • Design coordination with engineering disciplines and collaborative design processes;
 • Construct prototypes and confirm designs with the design team;
 • Perform physical testing on engineering prototypes;
 • Ensure components and assemblies adhere to applicable industry and business standards;
 • Possess the initiative to see all assignments and projects through to completion;
 • Able to work independently and in an international team;
 • Respecting cultures;

 

Skills:

 • Completed University education in Engineering (with a Master in Structural Engineering);
 • 2+ years of relevant general work experience in construction materials and (or) structural design- Experience in performing various strength and durability tests on concrete and mortar.
 • Good understanding of local and/or international regulations/standards;
 • Confident working in an international organization;
 • Impeccable attention to detail;
 • Ability to plan, schedule, coordinate, and problem solve effectively;
 • Good knowledge of Rhinoceros + Grasshopper plugin, Python scripting, and Generative design;
 • Proficiency in modeling using 2D/3D software, such as AutoCAD, Autodesk Revit, 3ds
 • Proficiency in Finite Element Modelling and Analysis of the Structures using Finite Element Package Diana and Scia.

 

You are further: 

 • Willing to travel for our international projects;
 • Young, highly motivated, and flexible to work in a transdisciplinary environment;
 • Resilient attitude in a highly dynamic environment;
 • Respectful and interested in other cultures;
 • Interested in Construction 4.0.
Nederlands

Jouw verantwoordelijkheden: 

 • Gebruiken en maken van gespecialiseerde software tools om modellen, berekeningen en tekeningen te maken van constructieve elementen en producten (Staal, Beton en Hout); 
 • Onderzoek naar nieuwe materialen en ontwikkelingsmethoden;
 • Ontwerpcoördinatie met engineering disciplines en collaboratieve ontwerpprocessen; 
 • Prototypes bouwen en ontwerpen bevestigen met het ontwerpteam; 
 • Fysieke tests uitvoeren op technische prototypes; 
 • Ervoor zorgen dat componenten en samenstellingen voldoen aan de toepasselijke industrie- en bedrijfsnormen; 
 • Initiatiefrijk zijn om alle opdrachten en projecten tot een goed einde te brengen; 
 • In staat zijn om zelfstandig en in een internationaal team te werken;
 • Respecteren van verschillende culturen;

 

Vaardigheden:

 • Afgeronde universitaire opleiding in Engineering (met een Master in Structural Engineering);
 • 2+ jaar relevante algemene werkervaring in bouwmaterialen en (of) constructief ontwerp- Ervaring in het uitvoeren van diverse sterkte- en duurzaamheidstesten op beton en mortel.
 • Goed begrip van lokale en/of internationale regelgeving / normen; 
 • Vertrouwen in het werken in een internationale organisatie;
 • Onberispelijke aandacht voor detail;
 • Vermogen om effectief te plannen, te plannen, te coördineren en problemen op te lossen; 
 • Goede kennis van Rhinoceros + Grasshopper plugin, Python scripting en Generative design;
 • vaardigheid in modelleren met behulp van 2D/3D-software, zoals AutoCAD, Autodesk Revit, 3ds
 • vaardigheid in eindige elementen modellering en analyse van constructies met behulp van het eindige elementen pakket Diana en Scia. 

 

Verder ben je: 

 • Bereid om te reizen voor onze internationale projecten; 
 • Jong, zeer gemotiveerd en flexibel om te werken in een transdisciplinaire omgeving; 
 • Veerkrachtige houding in een zeer dynamische omgeving;
 • Respectvol en geïnteresseerd in andere culturen; 
 • Geïnteresseerd in Construction 4.0.

Apply for this job

 • Max. file size: 12 MB.
 • Max. file size: 12 MB.