Press Release - Advancing Sustainable and Cost-Effective Construction: Innocrete3D to Commercially 3D Concrete Print in the UK — CyBe Construction Skip to main content

Press Release – Advancing Sustainable and Cost-Effective Construction: Innocrete3D to Commercially 3D Concrete Print in the UK

15-04-2024
| Press release
nnocrete3D 3D Concrete Printing UK
Dutch Version Below

02-04-2024: After its commercial debut, the pioneering startup Innocrete3D is ready to provide the UK with more sustainable, efficient, and cost-effective construction solutions through 3D concrete printing. In their years of perfecting the technique, they have garnered worldwide interest. By not only providing affordable building themselves but also serving as a trusted reseller of CyBe Construction, worldwide market leader in 3D printing technology and affordable building solutions, Innocrete3D is ready to shake up the industry at its core. Their commitment to innovation and contribution to the adoption of 3DCP in the UK is set out to make affordable and sustainable construction more attainable for everyone.

Innocrete3D: Advancing Sustainable and Cost-Effective Construction

Innocrete3D, a Gloucestershire-based construction company focused on transforming the UK construction industry with 3D concrete printing, has opened its doors to the public. The company is leveraging this revolutionary building technique to bring optimized affordability and sustainability to the country’s building sector. From artificial reef projects and affordable homes to formwork solutions for infrastructure development, their 3D printed solutions can benefit the industry as a whole. Poised to revolutionize the UK market with their commitment to innovation, the pioneering startup not only specializes in providing high-quality 3D construction but also serves as a trusted reseller of 3D printing machines, materials, and technology consultancy services. With their vision extending beyond traditional construction methods and offering solutions for the entire industry, Innocrete3D’s commercial debut marks a significant step towards sustainable, efficient, and cost-effective construction practices in the UK.

Years of 3D Printing Experience

Though Innocrete3D only made its commercial entry into the market this month, the sustainable innovators have been 3D concrete printing for years already. Prior to their market debut, the company had been optimizing their printing capabilities for speed, cost-effectiveness, and sustainability to offer their clients the best possible solutions. And even at the start of their 3D printing endeavors, Innocrete3D didn’t have to start from scratch. Their technology is provided by CyBe Construction, a Dutch construction company with over a decade of experience in developing 3D concrete printing hardware, software, and materials. Leveraging their hundred-year legacy in the construction industry, CyBe knows exactly the problems in modern construction and how 3D printing can solve them. By offering Building as a Service (BaaS), they’ve been able to transfer this extensive expertise to Innocrete3D, which began tailoring building solutions specifically for the UK market. By combining CyBe’s experience with their own optimization of printing capabilities in the UK, Innocrete3D promises to shake up the country’s construction market at its core.

innocrete3D

Gathering Global Interest

Innocrete3D has garnered interest on a worldwide scale. Their affiliates range as far as the Middle East. They have also attracted the attention of various stakeholders in Dubai, who are expressing interest in having diverse projects printed by Innocrete3D. Closer to home, countless potential customers are showing interest in Innocrete3D’s initiatives for which the first designs are already emerging. These models include retaining walls, outdoor furniture, and combined workplace and sanitary buildings. All of which can be constructed with improved efficiency, affordability, and sustainability. With a pipeline of clients spanning various industries, the company poised to revolutionize the UK’s construction industry is sure to hit the ground running.

nnocrete3D 3D Concrete Printing UK

Future Ambitions

With its first projects already in the pipeline, Innocrete3D is planning to start big. But these ambitious printing projects aren’t all. The pioneers also plan to, in addition to printing themselves, start selling printers and materials. By entering into a reseller agreement with their technology provider, CyBe Construction, Innocrete3D has become the first official CyBe Reseller in Europe. The arrangement is meant to boost interconnectedness within the 3D construction industry, as well as the adoption of the technology within the UK. This way, Innocrete3D not only provides sustainable, efficient, and cost-effective construction solutions in the UK themselves but also enables other firms to do so. With their cutting-edge vision and strategic endeavors, the company is actively engaged in shaping the future of the country’s construction industry in any way they can. Their devoted commitment to innovation brings the world one step closer to affordable and sustainable construction being within reach for all.

Images and renders may be freely used by the media

nnocrete3D 3D Concrete Printing UK
nnocrete3D 3D Concrete Printing UK
innocrete3D
innocrete3d 3d concrete printing uk
innocrete3d 3d concrete printing uk
Nederlandse Versie

Duurzaam en Betaalbaar: Innocrete3D Introduceert 3D Betonprinten in de Britse Bouwsector

nnocrete3D 3D Concrete Printing UK

02-04-2024: Het Britse Innocrete3D is na zijn commerciële debuut klaar om duurzame, snelle en kosteneffectieve bouwoplossingen aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk door middel van 3D betonprinten. In hun jarenlange perfectionalisering van de techniek, hebben ze al wereldwijde interesse verzameld. Niet alleen door zelf betaalbaar te printen, maar ook door het worden van een officiële CyBe Reseller, zal Innocrete3D de bouwsector klaarstomen voor de volgende revolutie in de bouw. Hun toewijding aan innovatie en bijdrage aan de adoptie van 3D betonprinten in het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke stap om betaalbare en duurzame bouw voor iedereen bereikbaar te maken.

Innocrete3D: Sneller en Duurzamer Bouwen

Het in Gloucestershire gevestigde bouwbedrijf Innocrete3D, dat zich richt op het transformeren van de Britse bouwindustrie met 3D betonprinten, heeft zijn deuren geopend voor het publiek. Het bedrijf maakt gebruik van de revolutionaire bouwtechniek om de betaalbaarheid en duurzaamheid van de bouwsector te optimaliseren. Van kunstmatig koraalrif tot infrastructuur, hun 3D-geprinte oplossingen zijn toepasbaar in de hele sector. De startup is klaar om de Britse markt te revolutionairen: niet alleen door het leveren van hoge kwaliteit 3D constructies, maar ook door te dienen als officiële wederverkoper van 3D printers, materialen en technologische adviesdiensten. Hun visie reikt verder dan traditionele bouwmethoden, en de pioniers bieden oplossingen voor de hele industrie. Hierdoor is het commerciële debuut van Innocrete3D een belangrijke stap voor duurzame, snelle en kosteneffectieve bouw in het Verenigd Koninkrijk.

Jarenlange Ervaring

Hoewel Innocrete3D pas deze maand zijn intrede in de markt heeft gedaan, zijn de duurzame innovators al jaren bezig met 3D betonprinten. Voorafgaand aan hun markt debuut is het bedrijf al bezig geweest met het optimaliseren van hun printmogelijkheden op snelheid, kosteneffectiviteit en duurzaamheid, om hun klanten de best mogelijke oplossingen te kunnen bieden. En zelfs voor ze hun 3D printactiviteiten begonnen, had Innocrete3D al een goede basis om op te bouwen. Hun technologie wordt namelijk geleverd door CyBe Construction, een Nederlands bouwbedrijf met meer dan tien jaar ervaring in het ontwikkelen van hardware, software en materialen voor 3D betonprinten. Met een honderdjarige achtergrond in de industrie weet CyBe precies wat de problemen zijn in de moderne bouw en hoe 3D printen deze kan oplossen. Door Building as a Service (BaaS) aan te bieden, hebben ze deze uitgebreide expertise kunnen overdragen aan Innocrete3D, dat zich nu ook een echte ‘BaaS’ kan noemen. De combinatie van CyBe’s ervaring met hun eigen optimalisatie gericht op het Verenigd Koninkrijk, maakt Innocrete3D ertoe in staat de bouwsector in het land compleet te veranderen. innocrete3D

Wereldwijde Interesse

In hun aanloop naar het commerciële debuut heeft Innocrete3D al wereldwijde interesse gewekt. Er zijn al verschillende connecties gelegd in het Midden-Oosten, en in Dubai is interesse in het printen van diverse projecten door Innocrete3D. Dichter bij huis tonen talloze potentiële klanten interesse in de initiatieven van Innocrete3D, en de eerste ontwerpen duiken ook al op. Hierbij gaat het over muurelementen, buitenmeubilair en meer. Al deze ontwerpen kunnen worden gebouwd met verbeterde efficiëntie, betaalbaarheid en duurzaamheid. Met een pijplijn van klanten uit verschillende sectoren is de innovatieve startup klaar voor een vliegende start. nnocrete3D 3D Concrete Printing UK

Toekomstplannen

Met de eerste projecten al in de pijplijn, is Innocrete3D van plan groots te beginnen. Maar de ambitieuze printprojecten zijn niet alles. De pioniers zijn ook van plan om, naast zelf te printen, ook printers en materialen te gaan verkopen. Door een wederverkoopovereenkomst aan te gaan met de leverancier van hun technologie, CyBe Construction, is Innocrete3D de eerste officiële CyBe Reseller in Europa geworden. De regeling is bedoeld om de onderlinge verbondenheid binnen de 3D industrie te verhogen, alsmede de adoptie van de technologie binnen het Verenigd Koninkrijk te stimuleren. Op deze manier biedt Innocrete3D niet alleen zelf duurzame, efficiënte en kosteneffectieve bouwoplossingen, maar stelt het ook andere bedrijven in staat om dit te doen. Met hun toonaangevende visie en strategische inspanningen is het bedrijf actief betrokken bij innovaties van de bouwsector. Hun toegewijde inzet voor innovatie brengt ons een stap dichterbij een wereld waar betaalbare en duurzame bouw voor iedereen binnen handbereik is.