Press Release - Miami Startup, Kind Designs, Leverages 3D Concrete Printing to Rescue our Oceans — CyBe Construction Skip to main content

Press Release – Miami Startup, Kind Designs, Leverages 3D Concrete Printing to Rescue our Oceans

04-10-2023
| Press release
Dutch version below

Miami Startup, Kind Designs, Leverages 3D Concrete Printing to Rescue our Oceans

04/10/2023: Miami-based climate-tech startup Kind Designs has the solution for our rising sea levels. Leveraging 3D concrete printing technology as a faster, cheaper, and more sustainable construction method, they will produce Livings Seawalls. These underwater structures protect our shores, improve the ocean’s biodiversity, and monitor water quality.

 

Miami Startup Sets Out to Rescue our Oceans

The sea levels are rising. The ocean’s water quality is getting worse. Marine biodiversity is decreasing. Coral reefs are facing extinction. All these environmental challenges are threatening our oceans’ wellbeing. One Florida-based climate-tech startup is taking the problem head-on: Kind Designs. Operating from Miami, a city experiencing this issue firsthand, Kind Designs was established to address the challenges posed by the deteriorating state of our oceans. For CEO and founder Anya Freeman, issues related to sea-level rise in Miami became a part of her everyday life. Instead of dwelling on the problem, she decided to seek a remedy. Therefore, Kind Designs was instituted with just that goal: finding a solution to address the challenges faced by our oceans. Their solution? Living Seawalls.

 

Living Seawalls: Technology Hand in Hand with Nature

Just like ordinary seawalls, Kind Designs’ structures are made to be placed underwater in order to improve the local marine environment. They protect the land from erosion, flooding, and storm surges, and help counteract sea-level rise. However, Kind Designs elevated the concept of seawalls by designing them to include distinctive, nature-like shapes. These Living Seawalls offer support to local marine life, enhancing the ocean’s biodiversity. Their rough texture and curvy design offer shelter for marine life like fish and crustaceans while providing a stable foundation for marine plants to grow on. Additionally, Living Seawalls are embedded with sensors that measure water quality using 15 different parameters, such as pH levels and salinity. Currently, this data needs to be collected manually by Florida counties. However, once these sensors are deployed, they will provide readily available data, saving the state many hours of manual labor.

 

Affordable, Fast, and Sustainable Production

One of the reasons seawalls aren’t more common is their price tag. These underwater structures are generally quite expensive to produce, so Kind Designs had to find an affordable way to construct them. Having conducted research on cost-efficient construction methods, they opted for 3D concrete printing to create their Living Seawalls. 3D concrete printing is generally seen as a cheaper, faster, and more sustainable alternative to conventional construction. Kind Designs has already proven the fact that it is much faster: using a 3D concrete printer, they manufacture a Living Seawall in under two hours. The hardware, software, and material for 3D printing were provided by CyBe Construction, a Dutch construction company. CyBe, founded in the legacy of a 100-year-old giant in the construction industry, has a decade of experience in 3D concrete printing. They develop their proprietary hardware, software, and material tailored for additive manufacturing. The company was founded with a vision for an improved and more sustainable society, aligning perfectly with Kind Designs’ goal for a better world.

Image: Kind Designs and CyBe Construction team members next to a Living Seawall and a CyBe Robot Crawler

 

Funding Kind Design’s Journey to Save the Ocean

After their printer was delivered, Kind Designs also received a three-week training from CyBe. With this experience in hand, they could start printing their Living Seawalls. Their production process was kickstarted by a seed funding round, co-led by GOVO Venture Partners, M4 Investing, and the Florida Opportunity Fund. During this funding round, Kind Designs raised a total of $5 million. With these funds, Kind Designs will be able to “protect all coastal cities with Kind’s Living Seawalls and grow far beyond our home state of Florida,” as Anya commented. Specifically, these funds will be applied to speed up their production. Kind Designs had received letters of intent for purchases totaling $4 million; hence, this additional capital to enable faster production was more than welcome. Now that Kind Designs has the proper equipment to make their Living Seawalls and the proper funding to do so efficiently, they are ready to protect America’s coastlines for the better and improve its oceans.

Images and renders may be freely used by the media

3D printed Seawall Florida
Nederlandse versie

Miami Startup Kind Designs Zet 3D-Betonprinten In om Onze Oceanen te Redden

02/10/2023: De in Miami gevestigde startup Kind Designs heeft de oplossing voor het stijgen van de zeespiegel. Door 3D-betonprinttechnologie in te zetten als een snellere, goedkopere en duurzamere bouwmethode, gaan ze ‘Livings Seawalls’ produceren. Deze onderwaterconstructies zijn in staat om onze kusten te beschermen, de biodiversiteit van de oceaan te verhogen en de waterkwaliteit te monitoren.

 

Alles op Alles Zetten om Onze Oceanen te Redden

De zeespiegel is aan het stijgen. De kwaliteit van het oceaanwater neemt af. De biodiversiteit van de zee gaat naar beneden. De koraalriffen worden met uitsterven bedreigd. Al deze milieuproblemen vormen een bedreiging voor onze oceanen. Eén startup uit Florida zet alles op alles om het probleem aan te pakken: Kind Designs. Het bedrijf is gevestigd in Miami, een stad die het probleem van dichtbij meemaakt. Voor CEO en oprichter Anya Freeman zijn problemen van het stijgen van de zeespiegel dagelijkse kost geworden. In plaats van bij de pakken neer te zitten, ging ze op zoek naar een manier om het op te lossen. Kind Designs werd dan ook met precies dat doel opgericht: het vinden van een oplossing voor de uitdagingen waar onze oceanen mee te maken hebben. En die hebben ze gevonden: ‘Living Seawalls’.

 

‘Living Seawalls’: Technologie Hand in Hand met de Natuur

Net als bij reguliere zeeweringen het geval is, zijn de ontwerpen van Kind Design gemaakt om onder water geplaatst te worden, om het lokale maritieme milieu te verbeteren. Ze beschermen de kust tegen erosie, overstromingen en stormvloeden, maar helpen ook bij het tegengaan van de stijging van de zeespiegel. Door een ontwerp te maken met unieke, natuurlijke vormen heeft Kind Designs het concept van zeeweringen echter naar een nieuw niveau getild. Hun ‘Living Seawalls’ bieden door het unieke ontwerp ondersteuning aan dieren en planten, wat de biodiversiteit van de oceaan vergroot. Door de golvende vormen kunnen vissen, schaaldieren en andere zeedieren beschutting zoeken tegen roofdieren. Ook biedt de ruwe textuur van de ‘Living Seawalls’ een goede basis voor planten om op te groeien. Daarbovenop zijn ze ook nog eens uitgerust met sensoren die de kwaliteit van het water meten aan de hand van 15 verschillende waarden, zoals het zuur- en zoutgehalte. Deze 15 parameters worden op het moment handmatig verzameld. Vanaf het moment dat de sensoren in aanraking met het water komen, zullen ze direct gegevens gaan leveren, waardoor vele uren aan handmatig werk bespaard zullen worden.

 

Snel, Betaalbaar en Duurzaam Produceren

Een belangrijke reden waarom er nog niet veel zeeweringen zijn, is omdat ze over het algemeen erg duur zijn om te produceren. De opgave was dus aan Kind Designs om een betaalbare productiemethode te vinden. Tijdens hun zoektocht naar kostenefficiënte constructie, zijn ze op 3D-printen gestuit. Na uitgebreid onderzoek hebben ze uiteindelijk dan ook 3D-betonprinten als methode gekozen om hun ‘Living Seawalls’ te produceren. Deze techniek wordt gezien als een goedkopere, snellere en duurzamere manier van bouwen. Het sneller deel hebben ze al bewezen: in slechts twee uur kan Kind Designs hun zeeweringen printen. De hardware, software en het materiaal voor het 3D-printen zijn geleverd door CyBe Construction, een bouwbedrijf uit Oss, in Nederland. CyBe heeft als opvolger van het honderd jaar oude bouwbedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling zelf inmiddels ook al tien jaar ervaring met 3D-betonprinten. Voor hun printactiviteiten ontwikkelen ze hun eigen hardware, software, en materiaal. Het bedrijf is opgericht met een visie voor een betere en duurzamere wereld, en sluit zo perfect aan bij het beeld en het doel van Kind Designs.

Foto: Teamleden van Kind Designs en CyBe Construction naast een ‘Living Seawall’ en een ‘CyBe Robot Crawler’

 

5 Miljoen Dollar Financiering

Na de levering van hun printer heeft Kind Designs ook een drieweekse training van CyBe Construction gekregen. Met deze ervaring op zak konden ze beginnen met het printen van hun ‘Living Seawalls’. Het productieproces kreeg een kickstart door een eerste financieringsronde, geleid door GOVO Venture Partners, M4 Investing en het Florida Opportunity Fund. Kind Designs haalde tijdens deze financieringsronde maar liefst $5 miljoen op. Deze middelen zullen volgens Anya helpen om buiten Florida ook kuststeden in de rest van de Verenigde Staten te voorzien van ‘Living Seawalls’. Met deze financiële steun kunnen ze namelijk nog sneller produceren dan voorheen. Kind Designs heeft al voor $4 miljoen aan gewenste bestellingen klaarliggen; dit extra kapitaal dat ingezet gaat worden voor een snellere productie komt dus erg goed van pas. Nu Kind Designs de juiste apparatuur heeft om hun ‘Living Seawalls’ te maken en de juiste financiering heeft om dit efficiënt te doen, is het bedrijf klaar om onze kustlijnen te beschermen en onze oceanen te helpen herstellen.