Press release - Opening — CyBe Construction Skip to main content

Press release – Opening

21-04-2022
| Press release | 2 min read
Opening CyBe Construction

CyBe Construction has recently moved into a fantastic new building on the new ‘company boulevard of Oss’, as the Kantsingel is popularly known. Berry Hendriks and Martijn Romijnders are more than happy with the new production location.

New production location with many opportunities

 

Since 2013, the company from Oss, CyBe has been developing 3D concrete printers and applying this technology to redefine the construction sector. Globally, CyBe is active in the sales of 3D concrete printers, in the Netherlands the company works as a main contractor. “Currently we have a sales pace of 2 printers per month, so our former production facility at the Kanaalstraat soon became too small,” says Berry. “With more printers being developed, there was a lack of space”.

In addition to the two types of 3D printers that the company has been offering since 2013, the product range has been expanded to include three new types of printers. A robot on a track is extremely suitable for construction companies to print large objects in a production hall. It is also ideal for pre-cast concrete suppliers, research institutes or universities. In addition to this type of printer, the company also has a gantry system in its new production hall in Oss. This makes it possible to prefabricate almost completely finished houses. This should bring the square metre price to around 750 euros, whereas conventional houses cost 1,000 to 1,500 euros. The latest type of printer is a gantry system with an ABB robotic arm to fulfil the range and more complex prints.

 

Opportunities 

3D printing of concrete allows the realisation of houses, street furniture, artificial reef and many other designs. This technique is one of the largest innovative methods in the industry, providing new solutions that traditional construction methods cannot achieve. It reduces the construction time from 25 weeks to just 5 weeks.

Founder and CEO of CyBe Construction, Berry Hendriks, knows better than anyone how traditional construction works. Hendriks has been part of the Dutch construction industry for a long time. His family started in 1922 and still runs a construction company in the Netherlands. Hendriks’ knowledge and experience in the construction sector have created a unique perspective that has made us realise that the construction process can be made more efficient. Where traditional construction solutions are complex and time-consuming, 3D printing offers solutions to develop complex shapes. Automating construction processes to save cost and time in the construction of various projects and products

 

All-in-one concept

Besides offering 3D concrete printers, CyBe also offers its own software (Chysel and Artysan), materials (CyBe Mortar), Design & Engineering and its own learning platform (CyBe Lybrary). This makes it possible to offer solutions to simplify complex construction processes and to collaborate more efficiently around 3Dcp, with the major benefits of faster and more sustainable construction production. Through CyBe Mortar, it has been possible to create a 32% CO2 reduction. Compared to other mortars, CyBe Mortar is hard within 3 minutes and at structural strength in just one hour. In addition, the material is produced locally, which significantly reduces transportation costs. This allows for a fast and efficient printing process, reduced costs and sustainable results.

Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Opening CyBe Construction
Dutch version

Onlangs heeft CyBe Construction intrek genomen in een prachtig nieuw en ruimer pand aan de nieuwe ‘bedrijfs boulevard van Oss’, zoals de Kantsingel in de volksmond al wordt genoemd. Berry Hendriks (CEO & Founder) en Martijn Romijnders (3D Manufacturing Captain) zijn meer dan tevreden met de nieuwe productielocatie.

 

Nieuwe productielocatie met veel mogelijkheden

 

Sinds 2013 ontwikkelt het Osse bedrijf CyBe 3D betonprinters en past het deze technologie toe om de bouwsector te herdefiniëren. Wereldwijd is CyBe actief met de verkoop van 3D betonprinters, in Nederland werkt het bedrijf zelf als hoofdaannemer. “Op dit moment hebben we een sales pace van 2 printers per maand, waardoor onze hal aan de Kanaalstraat al snel te klein werd”, vertelt Berry. “Met meer printers die worden ontwikkelt ontstond er ruimtegebrek”.

 

Naast de twee type 3D printers die het bedrijf sinds 2013 aanbiedt, is de product range uitgebreid met maar liefst drie nieuwe type printers. Een robot op een track, uitermate geschikt voor bouwbedrijven om grote objecten te printen in een bedrijfshal. Daarnaast ook ideaal voor pre-cast betonleveranciers, onderzoeksinstellingen of universiteiten. Naast dit type printer heeft CyBe ook een gantry systeem in de nieuwe productiehal in  Oss. Hiermee is het mogelijk om bijna volledig afgewerkte woningen te prefabriceren. Hiermee moet de vierkante meter prijs uitkomen op zo’n 750 euro, waarbij conventionele woningen 1.000 tot 1.500 euro kosten. Het laatste type printer is een portaalsysteem met een ABB-robotarm om het bereik en complexere prints te vervullen.

 

Mogelijkheden 

3D printen van beton waarmee huizen, straatmeubilair, artificial reef en nog veel meer ontwerpen gerealiseerd kunnen worden. Deze techniek is een van de grootste innovatieve methoden in de sector die nieuwe oplossingen biedt die traditionele bouwmethoden niet kunnen bereiken. Hiermee wordt de bouwtijd verkort van 25 weken naar slechts 5 weken.

Oprichter en CEO van CyBe Construction, Berry Hendriks, weet als geen ander hoe de traditionele bouw werkt. Hendriks maakt al lange tijd deel uit van de Nederlandse bouwsector. Zijn familie begon in 1922 en runt nog steeds een bouwbedrijf Hendriks in Oss. Door Hendriks’ kennis en ervaring in de bouwsector is er een uniek perspectief gecreëerd wat heeft doen beseffen dat het bouwproces efficiënter kon worden gemaakt. Waar traditionele bouwoplossingen complex en tijdrovend zijn, biedt 3D printen oplossingen om complexe vormen te ontwikkelen. Bouwprocessen automatiseren om hiermee kosten en tijd te besparen bij de constructie van verschillende projecten en producten.

 

Alles-in-een concept

Naast het aanbieden van 3D betonprinters, biedt CyBe ook eigen software (Chysel en Artysan), materiaal (CyBe Mortar), Design & Engineering en een eigen leerplatform (CyBe Lybrary) aan. Hiermee is het mogelijk om oplossingen aan te bieden om de complexe processen bouwprocessen te vereenvoudigen en efficiënter samen te werken rondom 3D betonprinten, met als grote voordelen een snellere en duurzamere bouwproductie. Door middel van CyBe Mortar is het mogelijk gemaakt om 32% CO2 reductie te creëren. CyBe Mortar is, in vergelijking met andere mortars, al binnen 3 minuten hard en op structurele sterkte in slechts één uur. Hiernaast wordt er zorg gedragen dat dit materiaal lokaal wordt geproduceerd, wat de transportkosten aanzienlijk verlaagd. Dit maakt een snel en efficiënt printproces, een vermindering van de kosten en duurzame resultaten mogelijk.